Wspólnie działamy
na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej
integracji społecznej

aktualnoŚci

„Sukces czeka na tych, którzy w końcu odważą się na to, aby osiągnąć swój cel.”

 

Kolejne burzliwe i intensywne rozmowy z reprezentantami Politechniki Krakowskiej za nami!

We wtorek 26 listopada br. w siedzibie beneficjenta – Krakodlew s.a. odbyło się kolejne spotkanie projektu, które miało na celu przedstawienie podstawowych założeń oraz działań realizowanych w trakcie trwania I etapu projektu oraz cele i zadania, które powinny zostać osiągnięte do końca 2022 roku.

#PROJEKTNORWESKI – Planowania czas!

Czyli poszukiwania i burze mózgów, które pomagają zidentyfikować i zbadać te zmienne, które podnoszą świadomość i dają znacznie pełniejszą i bardziej użyteczną perspektyw.

projekt realizowany w ramach funduszu norweskiego

rysunek1-01-01

“Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania
i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich”

,,zdaliśmy sobie sprawę jak duża ilość ciepła powstającego w procesie pozostaje niewykorzystana."

,,Cała branża odlewnicza boryka się z tym samym zagadnieniem – generowane w formie piaskowej i wybitej masie znaczne ilości ciepła nie są wykorzystywane.
Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć działania, których efektem jest ekologiczna technologia zagospodarowania tego potencjału i patent dotyczący odzysku ciepła"
Agnieszka Ziółko
Prezes Zarządu Krakodlew S.A.

Dofinansowanie może być przeznaczone
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski realizujące projekt na terenie RP, w szczególności
we współpracy z podmiotami norweskimi.
Program kolaboracji zakłada nabór wniosków
w trzech obszarach tematycznych:

  • technologie przyjazne środowisku
   (do którego zakwalifikowała się nasza odlewnia),
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • technologie poprawiające jakość życia.
 

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia

się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami
z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Konieczność udziału w norweskim konkursie wynikała z realizacji projektu POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2010 – 2015) polegającego na opracowaniu technologii kierunkowego odgazowania form i kierunkowego krzepnięcia metalu

Współpracujemy
z jednostką badawczo-rozwojową w ramach etapu 1 realizacji prac rozwojowych w zakresie opracowania i walidacji technologii odzysku energii termicznej

Jednostka badawczo-rozwojowa
posiada wiedzę techniczną i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze,
zakresie i złożoności.

Dofinansowanie może być przeznaczone
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski realizujące projekt na terenie RP, w szczególności
we współpracy z podmiotami norweskimi.
Program kolaboracji zakłada nabór wniosków
w trzech obszarach tematycznych:

  • technologie przyjazne środowisku
   (do którego zakwalifikowała się nasza odlewnia),
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • technologie poprawiające jakość życia.
 

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia

się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami
z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

nasze działania

Spotkanie inauguracyjne projektu norweskiego

24.06.2021 w siedzibie Spółki odbyło się uroczyste spotkanie otwierające realizację projektu norweskiego: “Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich”. Gościliśmy m.in przedstawicieli przedsiębiorstw naszej branży, uczelni wyższych, jednostek naukowo- badawczych, instytucji otoczenia biznesu czy władz samorządowych. 👥 Prezentacje poprowadził Kierownik ds. Promocji Projektu Mateusz Śmietana