Wspólnie działamy
na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej
integracji społecznej

Kolejny etap za nami

W ramach Projektu Norweskiego w naszej hali produkcyjnej, na odcinku 3 nawy stanęła konstrukcja wymiennika ciepła, kluczowego elementu naszej instalacji do odzysku energii z masy formierskiej.

„Technologie przyjazne środowisku”
to kluczowa sfera działań dla poprawy kondycji nie tylko ekologicznej, lecz również ekonomicznej całej branży odlewnictwa stopów żelaza i metali nieżelaznych.

IMG_0139
Your paragraph text(1)

Równoległe prowadzenie analizy stanowią kluczowy element tej wielotorowej inicjatywy.

Projektowanie wymiennika ciepła wraz z rozbudową transportu pneumatycznego oraz jednoczesne projektowanie instalacji odzysku i wykorzystania ciepła, przybliżają nas wielkimi krokami do przeniesienia koncepcji z papieru na grunt.

 

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia

się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami
z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

etap I - Za nami

📉🔥
Przesłanką stanowiącą pierwotną przyczynę podjęcia badań Projektu było bardzo powolne wystudzanie wybitej masy.

👷🏻
Dzięki pionierskim działaniom w ramach prac B+R i zrealizowano pierwszy etap prac w tym zakresie (wymiennik ciepła do nagrzewania dużych form w celu kontroli gradientu temperatury wpływającego na postać grafitu w masywnym odlewie), który pozwolił opracować założenia technologiczne dla niniejszego projektu.

🦾 Sterowanie pracą układu odzysku ciepła i urządzeń pomocniczych realizowane będzie poprzez układ automatyki.

Konsultacje
👉Odprowadzenie energii termicznej z masy formierskiej nie tylko jest istotne z powodu prawidłowego sterowania procesem, ale również z uwagi na możliwości wykorzystania ciepła pochodzącego jej schłodzenia.📉🔥

Naszą Spółkę odwiedzili fachowcy zewnętrzni w celu omówienia prac konstrukcyjno-montażowych dotyczących zmian w instalacji grzewczej.  

W wyniku odzysku energii termicznej planowane jest skierowanie ogrzanej wody w procesie produkcyjnym do centralnego ogrzewania budynków oraz centralnej wody użytkowej, do której aktualnie używa się gazu do ogrzewania wody – a to wymaga odpowiedniej przebudowy i modernizacji aktualnej instalacji.

 

etap I - co dalej?

Kilka dni temu w siedzibie firmy gościliśmy naszych przyjaciół – naukowców z Politechniki Krakowskiej.🤓

💡Spotkanie miało na celu omówienie i wprowadzenie ostatnich poprawek związanych z I etapem Projektu Norweskiego, czyli koncepcją i wizualizacją wymiennika ciepła oraz stanowiska badawczego.

efektywność energetyczna

W wyniku odzysku energii termicznej planowane jest skierowanie ogrzanej wody w procesie produkcyjnym do centralnego ogrzewania budynków oraz CWU – centralnej wody użytkowej, do której aktualnie używa się gazu do ogrzewania wody.

Woda wykorzystywana byłaby w łaźniach, z których korzystają pracownicy produkcyjni.

Zmiana ta umożliwi redukcję wykorzystania gazu do ogrzewania wody, co znacząco wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i pozwoli osiągnąć wyższy poziom efektywności energetycznej.

„Sukces czeka na tych, którzy w końcu odważą się na to, aby osiągnąć swój cel.”

 

Kolejne burzliwe i intensywne rozmowy z reprezentantami Politechniki Krakowskiej za nami!

We wtorek 26 listopada br. w siedzibie beneficjenta – Krakodlew s.a. odbyło się kolejne spotkanie projektu, które miało na celu przedstawienie podstawowych założeń oraz działań realizowanych w trakcie trwania I etapu projektu oraz cele i zadania, które powinny zostać osiągnięte do końca 2022 roku.

#PROJEKTNORWESKI – Planowania czas!

Czyli poszukiwania i burze mózgów, które pomagają zidentyfikować i zbadać te zmienne, które podnoszą świadomość i dają znacznie pełniejszą i bardziej użyteczną perspektyw.

projekt realizowany w ramach funduszu norweskiego

rysunek1-01-01

“Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania
i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich”

,,zdaliśmy sobie sprawę jak duża ilość ciepła powstającego w procesie pozostaje niewykorzystana."

,,Cała branża odlewnicza boryka się z tym samym zagadnieniem – generowane w formie piaskowej i wybitej masie znaczne ilości ciepła nie są wykorzystywane.
Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć działania, których efektem jest ekologiczna technologia zagospodarowania tego potencjału i patent dotyczący odzysku ciepła"
Agnieszka Ziółko
Prezes Zarządu Krakodlew S.A.

Dofinansowanie może być przeznaczone
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski realizujące projekt na terenie RP, w szczególności
we współpracy z podmiotami norweskimi.
Program kolaboracji zakłada nabór wniosków
w trzech obszarach tematycznych:

  • technologie przyjazne środowisku
   (do którego zakwalifikowała się nasza odlewnia),
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • technologie poprawiające jakość życia.
 

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia

się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami
z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Konieczność udziału w norweskim konkursie wynikała z realizacji projektu POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2010 – 2015) polegającego na opracowaniu technologii kierunkowego odgazowania form i kierunkowego krzepnięcia metalu

Współpracujemy
z jednostką badawczo-rozwojową w ramach etapu 1 realizacji prac rozwojowych w zakresie opracowania i walidacji technologii odzysku energii termicznej

Jednostka badawczo-rozwojowa
posiada wiedzę techniczną i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze,
zakresie i złożoności.

Dofinansowanie może być przeznaczone
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski realizujące projekt na terenie RP, w szczególności
we współpracy z podmiotami norweskimi.
Program kolaboracji zakłada nabór wniosków
w trzech obszarach tematycznych:

  • technologie przyjazne środowisku
   (do którego zakwalifikowała się nasza odlewnia),
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • technologie poprawiające jakość życia.
 

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia

się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami
z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

nasze działania

Spotkanie inauguracyjne projektu norweskiego

24.06.2021 w siedzibie Spółki odbyło się uroczyste spotkanie otwierające realizację projektu norweskiego: “Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich”. Gościliśmy m.in przedstawicieli przedsiębiorstw naszej branży, uczelni wyższych, jednostek naukowo- badawczych, instytucji otoczenia biznesu czy władz samorządowych. 👥 Prezentacje poprowadził Kierownik ds. Promocji Projektu Mateusz Śmietana