Nanostrkturalne powłoki hybrydowe

   

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i nanoszenia nanostrukturalnych hybrydowych powłok ochronnych na formy i rdzenie piaskowe odlewów o masie do 50 Mg.

   

Badania & rozwój

Planowane do realizacji prace B+R będą dotyczyły opracowania technologii powłok ochronnych oraz warunków wytwarzania złożonych konstrukcyjnie wielkogabarytowych odlewów, a mianowicie:

zastosowania powłoki hybrydowej

dla ograniczenia tworzenia się wadliwych powierzchni wokół zewnętrznych ochładzalników oraz eliminacji ochładzalników wewnętrznych,

wytwarzania długich, smukłych kanałów

zmniejszenie tendencji do pękania i spiekania znajdującej się w nich masy, co utrudnia jej usunięcie z kanałów i powstawanie w nich żył.

opracowania nowej technologii wykonywania kanałów układu wlewowych

z użyciem powłok hybrydowych i znaczącego ograniczenia aktualnie stosowanych kształtek ceramicznych jako elementów układów wlewowych,

wytwarzanie długich otworów i kieszeni w odlewach masywnych

efekty:

zmniejszenie chropowatości odlewów o co najmniej o 50%

zmniejszenia zużycia ceramicznych segmentów na wlewy główne o 83%

Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie warstwy z powłoką hybrydową o min. 20%

poprawa jakości powierzniowej na której zamontowano ochładzalnik o 63%

zmniejszenia zużycia ceramicznych segmentów na wlewy główne o 83%

zmniejszenie wad powierzchniowych: żyłek, strupów przypaleń na powierzchni odlewów, wnęk i otworów o 50%

zmniejszenie ilości nasiąków oraz ograniczenie wypalania i wycinania zapieczonych rdzeni o minimum 8,5%

zmniejszenie zużycia powłoki ochronnej w pełnym cyklu ich wykonania = zmniejszenie kosztów wykończenia form

wydłużenie okresu eksploatacji wlewnic rurowych o 15%

zmniejszenie ilości nasiąków oraz ograniczenie wypalania i wycinania zapieczonych rdzeni o minimum 8,5%

zwiększenie wytrzymałości na zginanie elementów form piaskowych o 20%

zmniejszenie przepuszczalności warstwy wierzchniej formy z powłoką o minimum 50%

wydłużenie okresu eksploatacji płyt podwlewnicowych o 17%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.