Nanostrkturalne powłoki hybrydowe

   

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i nanoszenia nanostrukturalnych hybrydowych powłok ochronnych na formy i rdzenie piaskowe odlewów o masie do 50 Mg.

   

Badania & rozwój

Planowane do realizacji prace B+R będą dotyczyły opracowania technologii powłok ochronnych oraz warunków wytwarzania złożonych konstrukcyjnie wielkogabarytowych odlewów, a mianowicie:

zastosowania powłoki hybrydowej

dla ograniczenia tworzenia się wadliwych powierzchni wokół zewnętrznych ochładzalników oraz eliminacji ochładzalników wewnętrznych,

wytwarzania długich, smukłych kanałów

dla ograniczenia tworzenia się wadliwych powierzchni wokół zewnętrznych ochładzalników oraz eliminacji ochładzalników wewnętrznych,

opracowania nowej technologii wykonywania kanałów układu wlewowych

z użyciem powłok hybrydowych i znaczącego ograniczenia aktualnie stosowanych kształtek ceramicznych jako elementów układów wlewowych,

wytwarzanie długich otworów i kieszeni w odlewach masywnych

efekty:

zmniejszenie chropowatości odlewów o co najmniej o 50%

zmniejszenia zużycia ceramicznych segmentów na wlewy główne o 83%

Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie warstwy z powłoką hybrydową o min. 20%

poprawa jakości powierzniowej na której zamontowano ochładzalnik o 63%

zmniejszenia zużycia ceramicznych segmentów na wlewy główne o 83%

zmniejszenie wad powierzchniowych: żyłek, strupów przypaleń na powierzchni odlewów, wnęk i otworów o 50%

zmniejszenie ilości nasiąków oraz ograniczenie wypalania i wycinania zapieczonych rdzeni o minimum 8,5%

zmniejszenie zużycia powłoki ochronnej w pełnym cyklu ich wykonania = zmniejszenie kosztów wykończenia form

wydłużenie okresu eksploatacji wlewnic rurowych o 15%

zmniejszenie ilości nasiąków oraz ograniczenie wypalania i wycinania zapieczonych rdzeni o minimum 8,5%

zwiększenie wytrzymałości na zginanie elementów form piaskowych o 20%

zmniejszenie przepuszczalności warstwy wierzchniej formy z powłoką o minimum 50%

wydłużenie okresu eksploatacji płyt podwlewnicowych o 17%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.