Nanostrkturalne powłoki hybrydowe

   

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i nanoszenia nanostrukturalnych hybrydowych powłok ochronnych na formy i rdzenie piaskowe odlewów o masie do 50 Mg.

Badania & rozwój

Planowane do realizacji prace B+R będą dotyczyły opracowania technologii powłok ochronnych oraz warunków wytwarzania złożonych konstrukcyjnie wielkogabarytowych odlewów, a mianowicie:

zastosowania powłoki hybrydowej

dla ograniczenia tworzenia się wadliwych powierzchni wokół zewnętrznych ochładzalników oraz eliminacji ochładzalników wewnętrznych,

wytwarzania długich, smukłych kanałów

dla ograniczenia tworzenia się wadliwych powierzchni wokół zewnętrznych ochładzalników oraz eliminacji ochładzalników wewnętrznych,

opracowania nowej technologii wykonywania kanałów układu wlewowych

z użyciem powłok hybrydowych i znaczącego ograniczenia aktualnie stosowanych kształtek ceramicznych jako elementów układów wlewowych,

wytwarzanie długich otworów i kieszeni w odlewach masywnych

speak with a lawyer for free

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit, sed Fingill vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.