Krakodlew SA w ramach realizacji projektu „Wdrożenie wyników prac B+R, dotyczących wytwarzania wielkogabarytowych odlewów kadzi żużlowych oraz wlewnic o nowych, nieosiągalnych dotychczas w Krakodlew S.A. parametrach jakościowych i użytkowych” o numerze POIR.03.02.01-12-0018/19 zatrudni: