Wielkogabarytowe parametry

Efekt prac Badawczo- Rozwojowych

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych, wielkogabarytowych odlewów wlewnic do 50 Mg oraz kadzi żużlowych do 40 Mg.

Jest to efekt prac B+R przeprowadzonych przez Krakodlew S.A. samodzielne oraz wspólnie z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej.

 

Odlewy te, dzięki powodzeniu przeprowadzonych w Spółce prac B+R mogą być wytwarzane o niespotykanych dotychczas w Odlewni Krakodlew S.A. parametrach jakościowych i użytkowych 

zmiana dotychczasowej technologii obróbki mechanicznej i oczyszczania odlewów

Uzyskanie odpowiednich parametrów w warunkach przemysłowych i osiągnięcie ich powtarzalności wymaga podjęcia prac wdrożeniowych, które będą miały na celu zmianę dotychczasowej technologii obróbki mechanicznej i oczyszczania odlewów.

Wdrożenie projektu przyczyni się do:
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa Krakodlew S.A. na rynku krajowym oraz europejskim
poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez ograniczenie zapylenia. ​
POIR.03.02.01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.