EFEKT PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Przedmiotem projektu było wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych, wielkogabarytowych odlewów wlewnic do 50 Mg oraz kadzi żużlowych do 40 Mg.

Jest to efekt prac B+R przeprowadzonych przez Krakodlew S.A. samodzielne oraz wspólnie z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej.

Nowe, innowacyjne, wielkogabarytowe odlewy o podwyższonej odporności na szoki cieplne (zmęczenie cieplne) podczas ich eksploatacji w zmiennej temperaturze

Po pozytywnym zakończeniu projektu wyniki prac B+R zostały wdrożone do działalności Spółki Krakodlew S.A. poprzez uruchomienie produkcji
na bazie opracowanych technologii 

w ramach projektu:

1) „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji (SLAG LADLE TECH)” nr projektu: POIR 01.01.01-00-0633/16 realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

2) ”Kształtowanie struktury odlewów masywnych z żeliwa sferoidalnego i wermikularnego o większej wytrzymałościna zmęczenie cieplne z zastosowaniem nowatorskiej metody sterowania procesami krystalizacji i stygnięcia” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych nr projektu PBS3/B5/47/2015.

Przewożenie wlewnicy

3) ”Wdrożenie wyników prac B+R, dotyczących wytwarzania wielkogabarytowych odlewów kadzi żużlowych oraz wlewnic o nowych, nieosiągalnych dotychczas w Krakodlew S.A. parametrach jakościowych i użytkowych”, nr projektu POIR.03.02.01-12-0018/19 realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Przedmiot wdrożenia:

 

Kadzie żużlowe

 

Materiał żeliwo sferoidalne i staliwo

Masa od 1Mg-40 Mg

Parametry

 wytrzymałość na rozciąganie żeliwa – Rm min. = 400MPa ,

 wydłużenie żeliwa A5 min. 10% – w odlewach masywnych (dużych),

 porowatość – w odlewach masywnych max. 3%,

 braki – Max. 4%,

 Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie staliwa o inne parametry: Rm>550MPa, Re>280MPa, Z>33%, A5>25%,

Zmniejszenie w odlewie niepożądanych wtrąceń z 5- 7% (siarczki,tlenki, tlenko- siarczki, węgliki, do poziomu pon. 2%).

Ladles _ Slag Pots (18)

Przedmiot wdrożenia:

Wlewnice

Materiał żeliwo sferoidalne i wermikularne

Masa od 1Mg-50 Mg

Parametry

 wytrzymałość na rozciąganie żeliwa – Rm min. = 400MPa ,

 wydłużenie żeliwa A5 min. 10% – w odlewach masywnych (dużych),

 porowatość – w odlewach masywnych max. 3%,

 braki – Max. 4%,

Zmniejszenie w odlewie niepożądanych wtrąceń z 5- 7% (siarczki,tlenki, tlenko- siarczki, węgliki, do poziomu poniżej 2%).

 

Polygonal Ingot Moulds (20)

Przedmiot wdrożenia:

Nowa technologia obróbki mechanicznej i oczyszczania charakteryzująca się szeregiem zalet, m.in:

•  podwyższonymi parametrami jakościowymi chropowatości powierzchni.

• podwyższonymi własnościami jakościowymi tolerancji geometrycznych kształtu i położenia.
• zmniejszeniem kosztów wynikających ze zużycia narzędzi skrawających.
możliwością zastosowania nowoczesnych technik obróbki skrawaniem: HSM, HFM, HUNO, dających wymierny efekt pod względem uzysku produkcyjnego i ograniczeniu zużycia narzędzi skrawających.
• wdrożeniem techniki Skanowania Laserowego 3D w kontroli jakości produktów.
• poszerzeniem możliwości produkcyjnych wynikających z szerokiego wachlarza możliwych do wykonania operacji technologicznych.

Screenshot 2024-02-25 150515

 

Ulepszone odlewy poszerzają katalog produktów oferowanych przez spółkę
i przyczyniają się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznym.

wlewnica_Obszar roboczy 1

Wdrożenie projektu

przyczyniło się do:
poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez
ograniczenie zapylenia. Ograniczenie to jest
możliwe dzięki minimalizacji obróbki skrawaniem (zwiększenie ilości obcinanych
naddatków wlewnic).

kadź_Obszar roboczy 1

Innowacyjna technologia  dzięki opracowaniu  właściwej mikrostruktury i właściwości mechanicznych wysokojakościowego staliwa i żeliwa sferoidalnego, pozwoliła zminimalizować w największym stopniu naprężenia własne występujące w odlewach masywnych wlewnic i kadzi żużlowych. Uzyskane parametry jakościowe i użytkowe nowych odlewów są odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania odbiorców.

POIR.03.02.01PLw.2.1.-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.