Strona główna > FENG.01.01-IP.02-0696/23RPMP z dnia 09-05-2023r.

FENG.01.01-IP.02-0696/23RPMP z dnia 09-05-2023r.

OBCIĄŻNIKI- NOWATORSKA METODA

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki, na realizację projektu pt.
„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania obciążników z wykorzystaniem nowatorskiego membranowego sposobu zagęszczania masy, montażu elementów pozycjonujących oraz skrzyń szkieletowych 3S pozwalających sterować procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu.” Działanie „Ścieżka SMART” w ramach 1 Priorytetu FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”.

NOWY SYSTEM POZYCJONOWANIA

Podczas realizacji projektu opracujemy całkowicie nowy system pozycjonowania
i stabilizacji położenia elementów składowych balastów
wieżowych, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu dla zwiększenia ich dokładności kształtowo-wymiarowej.
W trakcie prac badawczych zostanie również stworzony nowy system skrzyń formierskich zwanych szkieletowymi 3S wraz
z modułem cyfrowym LCA, które pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego na krzepnięcie i stygnięcie odlewów o ok. 30%,
a także wpłyną na poprawę ich geometrii.

Kolejną innowacją, którą dzięki przeprowadzonym badaniom zamierzamy wprowadzić do działalności jest nowatorski sposób zagęszczania masy formierskiej.

PROJEKT
I JEGO INNOWACJE

innowacje procesowe:
– system skrzyń szkieletowych 3S,
– membranowe zagęszczanie form piaskowych,
– system pozycjonowania i stabilizacji balastów wieżowych,
– system zatapianych elementów mocujących i transportowych.

innowacje produktowe:
– obciążniki kopułowe,
– obciążniki płaskie.

Zagadnienia badawcze
do realizacji:

Etap 1 – Badania przemysłowe nad opracowaniem innowacyjnej metody 

i urządzenia membranowego do wibracyjnego zagęszczania dużych form.
Etap 2 – Badania przemysłowe nad technologią skrzyń 3S, sterowanie procesem krystalizacji i krzepnięcia.

Etap 3 – Badania przemysłowe – Systemy pozycjonowania obciążników

a) odlewnicze – zatapiane w odlewie,

b) mechaniczne – wklejane stopki

Etap 4  – Walidacja technologii, potwierdzonej w badaniach analitycznych

i laboratoryjnych.

Innowacyjna Technologia kluczem
do wzrostu jakości i konkurencyjności

Realizacja projektu pozwoli nam zaoferować nowy produkt wytwarzany na podstawie opracowanej, innowacyjnej w skali świata technologii. Produkowane przez nas wielkogabarytowe obciążniki kopułowe i płaskie, sprzedajemy głównie do Włoch oraz Niemiec. Klienci z tych krajów stanowią portfel tzw. klientów kluczowych naszej firmy, dlatego stale wymagane jest wprowadzanie rozwiązań wnoszących coraz wyższą jakość oferowanych produktów. Dzięki nowatorskiej technologii, którą zamierzamy wprowadzić w swojej działalności, skutecznie poprawimy jakość odlewanych obciążników i zwiększymy dokładność kształtowo-wymiarową, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych produktów na rynku. To rozwiązanie pozwoli nam także zwiększyć sprzedaż w sektorze klientów kluczowych oraz pozyskać nowych odbiorców, rozszerzając rynki zbytu o nowe kraje oraz nowe podmioty.

Wdrożenie innowacyjnej technologii
przyczyni się do:

• wzrostu konkurencyjności naszych produktów na rynku,

• zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez wzmocnienie efektu skali,

• zwiększenia poziomu  sprzedaży,

• wzmocnienia dominującej pod względem jakościowym pozycji na rynku odlewniczym zarówno krajowym oraz zagranicznym.

Przedsięwzięcie proekologiczne

- zmniejszenie zużycia masy formierskiej, piasku świeżego, chemii odlewniczej o 30%,
- zwiększenie udziału złomu obiegowego,
- ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10%,
- zmniejszenie konieczności obróbki mechanicznej odlewów oraz liczby wybraków o 60 Mg/ rocznie.

Bieżący etap prac:

Aktualnie prowadzimy badania przemysłowe, których celem jest opracowanie metody, a takżeurządzenia
do membranowego zagęszczania wielkogabarytowych form.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki.

Wartość projektu: 9 403 598,13 PLN

Kwota dofinansowania: 5 924 559,21 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie