Wzrost bezpieczeństwa pracy dzięki realizacji działań inwestycyjnych

Dotacje z ZUS 2022 to program prewencji wypadkowej, który pozwolił naszej firmie uzyskać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

  • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

rusztowania

Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości.

ściana dźwiękochłonna

Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.