Nowoczesne laboratorium
w trosce o wysoką jakość produktów

W trosce o najwyższą jakość wszystkie nasze produkty poddawane są kompleksowej kontroli. Wykonywane są badania składu chemicznego metalu i badania wytrzymałościowe. Uzupełnieniem są badania ultradźwiękowe i magnetyczno proszkowe elementów transportowych takich jak czopy i kolucha oraz newralgicznych miejsc jak dna kadzi.  Do dostarczanych przez nas odlewów dołączamy świadectwo odbioru 3.1 obejmujące certyfikat potwierdzający materiał oraz raport pomiarowy.

Poniżej przedstawiamy zaledwie część naszego wyposażenia, dzięki któremu możemy dbać o jakość dostarczanych produktów

Stanowisko przygotowania próbek metalu

Stanowisko do badania struktury próbek metalu

Spektrometr do badania składu chemicznego metalu

Analizator zawartości węgla i siarki w metalu

6 (2)

Piec komorowy do prażenia próbek masy formierskiej

Stanowisko wyposażone w młot Charpy`ego do badania udarności oraz maszynę wytrzymałościową do zrywania próbek w celu zbadania własności materiału

20210216_152210 (2)

Twardościomierz

9 (3)

Indukcyjny piecyk do topienia próbek materiałów wsadowych