Wlewnice

Kuzienne

Wlewnice są oczyszczone oraz w zależności od potrzeb poddane obróbce mechanicznej, cieplnej, a także badaniom NDT (głównie czopy transportowe oraz ich okolice).

Zakres produkcyjny do 120 ton.

Polygonal Ingot Moulds (1)