Wlewnice

Kwadratowe

Wlewnice są oczyszczone oraz w zależności od potrzeb poddane obróbce mechanicznej, cieplnej, a także badaniom NDT (głównie czopy transportowe oraz ich okolice).

Zakres produkcyjny do 120 ton.

Square Ingot Mould (2)