Płyty podwlewnicowe
i dystansowe

Płyty są oczyszczone oraz w zależności od potrzeb poddane obróbce mechanicznej, cieplnej, a także badaniom NDT (głównie czopy transportowe oraz ich okolice).

Zakres produkcyjny do 80 ton.

Bottom Plates (2)