Wlewnice
do żelazostopów

Wlewnice są oczyszczone oraz jeśli jest potrzeba poddane obróbce mechanicznej, cieplnej, a także badaniom NDT (głównie dna , czopy transportowe oraz ich okolice).

Zakres produkcyjny: do 20 ton.

D_1