Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/3.3.2/01/2021 z dnia 26-05-2021 r. 
„Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA w ilościach:

 • Teczki papierowe A4 na dokumenty, kolor granat – 100 szt.
 • Koszulki polo krótki rękaw, kolor granat – 10 szt. S, 30 szt. M, 30 szt. L,
  15 szt. XL, 15 szt. XXL
 • Pendrive, kolor czarny/pomarańczowy – po 25 szt. z każdego koloru.
 • Smycz: kolor czarny/pomarańcz – po 100 szt. z każdego koloru.
 • Długopisy (wąskie), kolor czarny/pomarańcz – po 100 szt. z każdego koloru.
 • Kubki reklamowe, kolor czarny/pomarańcz – po 62 szt. z każdego koloru.
 • Katalogi Krakodlew S.A. wraz z usługą tłumaczenia angielski/rosyjski/niemiecki/włoski – 1000 szt.
 • Broszury informacyjne Krakodlew S.A wraz z usługą tłumaczenia angielski/rosyjski/włoski – 500 szt.
 • Roll up baner wraz z projektem – 4 szt.
 • Zdjęcia wielkoformatowe do zabudowy stoiska – 60 szt.

Wszystkie powyższe produkty logowane Krakodlew S.A.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/3.3.2/01/2021 została uznana oferta złożona przez:

Studio Puls Paweł Worytko  ul. Białoprądnicka 38/1, 31-221 Kraków

Zapytanie ofertowe 
nr ZO/KO/3.3.2/02/2021 z dnia 06-09-2021 r.  

„Doradztwo dotyczące strony internetowej (wizerunek spółki na rynkach zagranicznych)”

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych związanych z przeprojektowaniem strony internetowej w skład którego wchodzi doradztwo obejmujące zaproponowanie layoutu strony, sposobu wizualizacji i prezentacji produktów spółki, ponadto wskazanie:

-Metody dla autoryzacji użytkowników z ActiveDirectory  za pomocą protokołu LDAP lub równoważnego.

-Implementacji ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Twórcy stron będą kierować się standardem WCAG 2.0.

-Wyboru mechanizmów pozycjonowania treści w wyszukiwarkach.
-Systemu generowania katalogu produktów na podstawie struktury drzewiastej kategorii podkategorii z możliwością zarządzania kolejnością elementów. (Bezpośrednie strony produktów wraz z miniaturami będą mogły występować w jednej linii razem z kategoriami zagnieżdżonymi zawierającymi kolejne elementy)
Wskazania systemu dynamicznie tworzącego galerię zdjęć umieszczaną w katalogu produktów z efektami graficznymi i opisem dla niepełnosprawnych według standardu WAG 2.0.

-Dokumenty elektroniczne dotyczące projektu będą zgodne ze standardem WCAG 2.0. poprzez takie zasady, jak np. postrzegalność, funkcjonalność, które uwzględniają m.in.: przedstawienie informacji oraz komponentów w sposób dostępny dla zmysłów, opisanie elementów graficznych tekstem alternatywnym, zastosowanie w mediach zmiennych w czasie, takich jak nagrania audio lub video języka migowego, audio deskrypcji lub napisów, tytułowanie stron, nawigację przy pomocy klawiatury- możliwość powiększenia rozmiaru czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastów, łatwą do zrozumienia treść.

-Systemu zarządzania treścią przynajmniej w czterech wariantach językowych: polski, angielski, niemiecki, rosyjski.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/3.3.2/02/2021 została uznana oferta złożona przez:

Łukasz Gucma Usługi IT ul. Komandosow 2/102, 30-334 Kraków

Zapytanie ofertowe 

nr ZO/KO/3.3.2/02/2022 z dnia 31-03-2022 r. 
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA”

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA w ilościach:

·       Kubki reklamowe, kolor czarny/pomarańcz – po 40 szt. z każdego koloru.

·         Zawieszki – 60 szt.

·         Otwieracze – 80 szt.

·         Długopisy (wąskie), kolor czarny – 100 szt.

·         Torby papierowe – 100 szt.

·         Torby materiałowe – 50 szt.

·         Pendrive, kolor czarny lub pomarańczowy – 20 szt.

·         Roll-up baner wraz z projektem – 4 szt.

Wszystkie powyższe produkty logowane Krakodlew S.A.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/3.3.2/02/2022 została uznana oferta złożona przez:

Studio Puls Paweł Worytko  ul. Białoprądnicka 38/1, 31-221 Kraków

Zaptanie ofertowe nr ZO/KO/1/1.1.1/20/2022

„Koszty promocji projektu – materiały promocyjne”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych:

– kubki czarne – 30 szt.,

– kubki pomarańczowe – 30 szt.,

– roll up baner – 1 szt.,

– długopisy czarne – 25 szt.,

– długopisy pomarańczowe – 25 szt.,

– otwieracze – 30 szt.

Wszystkie powyższe produkty logowane Krakodlew S.A.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia została uznana oferta złożona przez:

Studio Puls Paweł Worytko  ul. Białoprądnicka 38/1, 31-221 Kraków

 Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/4.2/01/2023 z dnia 10-03-2023 r.

Wykonanie audytu efektywności energetycznej ex-post

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie audytu efektywności energetycznej ex-post projektu nr RPMP.04.02.00-12-0532/18-00 pt. „Podniesienie efektywności energetycznej w Spółce Krakodlew SA poprzez modernizacje energochłonnych procesów oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu projektu zgodnie z regulaminem konkursu w ramach działania 4.2 opracowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zamieszczonym na stronie internetowej:
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-02-00-IP-01-12-020-18/zmiana_alokacji_marzec_2020_uchwala_351/Regulamin_konkursu_4.2.pdf

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia należy wypełnić Załącznik „Klauzula poufności” wraz z deklaracją w zakresie poufności informacji.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia została uznana oferta złożona przez:

Smart Energy Jacek Winiarczyk ul. Słoneczna 6B, 32-005 Niepołomice

 

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w  zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/5/1.1.1/02/2023 z dnia 18-05-2023r.

Usługa rzecznika patentowego związanego z ochroną własności przemysłowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej, w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wniosku patentowego do Urzędu Patentowego RP oraz reprezentowanie Zamawiającego przed UPRP, w trakcie procedowania postępowania patentowego.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia została uznana oferta złożona przez:

Kancelaria Prawno-Patentowa PATENT  Marta Bartula-Toch  ul. Brzozowa 55, 32-095 Narama

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/3.3.2/02/2023 z dnia 18-05-2023 r.

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do promocji produktów Krakodlew SA w ilościach:

 1. Katalog firmowy – 1000 szt.
 2. Materiały promocyjne (np. kubek termiczny/ bidon, koszulka, długopis, podstawka, głośnik, zestaw piór) – 140 kpl

Wszystkie powyższe produkty logowane Krakodlew S.A.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia została uznana oferta złożona przez:

Studio Puls Paweł Worytko  ul. Białoprądnicka 38/1, 31-221 Kraków