O firmie       Produkty       Certyfikaty       Kontakt       Ogłoszenie       Dla Akcjonariuszy   Do pobraniaProcedura zawierania umów

Dotacje

01.01.2018

Od dnia dzisiejszego ogłoszenia o pracę znajdują się chwilowo w nowej lokalizacj.


01.01.2018

Od dnia dzisiejszego ogłoszenia znajdują się chwilowo w nowej lokalizacj.


06.12.2017

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/27/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu osprzętu formierskiego dla kadzi V=11 m3, 14m3 oraz 15 m3.” termin składnia ofert zostaje wydłużony do 15.12.2017.


22.11.2017

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/27/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu osprzętu formierskiego dla kadzi V=11 m3, 14m3 oraz 15 m3.”


13.11.2017

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/20/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań składu chemicznego ciekłego metalu oraz parametrów procesu metalurgicznego w aparaturę badawczą” termin składnia ofert zostaje wydłużony do 20.11.2017.


03.11.2017

Szanowni Państwo , Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr KO/01/2017/1.1 na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pod tytułem: ”Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej” wybrana została oferta uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza


23.10.2017

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/20/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań składu chemicznego ciekłego metalu oraz parametrów procesu metalurgicznego w aparaturę badawczą”


11.10.2017

Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr KO/04/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku badawczym technologii monitorowania parametrów żeliwa wyjściowego w piecach oraz parametrów technologicznych jego wytapiania w aspekcie pożądanych właściwości użytkowych wlewnicy w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej” wlewnicy została wybrana oferta dr inż. Dariusza Szeligi. Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


11.10.2017

Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr KO/03/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku badania parametrów wymiany ciepła na granicy krzepnący metal-forma-otoczenie dla odlewów wlewnicy oraz wymiany ciepła w procesie zalewania wlewnicy ciekłym metalem w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej” została wybrana oferta dr hab.inż. Marcina Drajewicza. Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


11.10.2017

Szanowni Państwo, Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr KO/02/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Kierownika B+R w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej” została wybrana oferta prof. dr hab. inż. Pana Jana Sieniawskiego. Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


05.10.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/24/2017 na „Zakup urządzenia do trepanacyjnego pobierania próbek do badań (wiertarka). Zakup realizowany w ramach wyposażenia stanowiska badawczego procesu oczyszczania i usuwania elementów technologicznych.” wybrana została oferta firmy EUROMETAL Sp. z o.o. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


04.10.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/25/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu modelu odlewniczego dla kadzi staliwnej V=0,44m3” wybrana została oferta firmy P.P.H.U. RUMET Jarosław Flak. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


04.10.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/26/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu osprzętu formierskiego dla kadzi V=3,6m3” wybrana została oferta firmy MATECH Zbigniew Cieloch. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


04.10.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/23/2017 na „Wykonanie w ramach projektu zadań: Zadanie nr 9: Badanie wpływu składy chemicznego ciekłego metalu na strukturę odlewu w zależności od jego grubości ścianki. Zadanie nr 10: Badanie korelacji masy metalu, składu chemicznego i finalnej struktury stopów w celu porównania cech ilościowych.” wybrana została oferta firmy Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie . Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


29.09.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton” wybrana została oferta firmy Ośrodek Innowacyjno-Wdrożeniowy Technologii Odlewniczych TECHODLEW Mariusz Łacarz. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


28.09.2017

„informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/24/2017 na „ Zakup urządzenia do trepanacyjnego pobierania próbek do badań (wiertarka). Zakup realizowany w ramach wyposażenia stanowiska badawczego procesu oczyszczania i usuwania elementów technologicznych.” w wymaganiach technicznych zmianie ulega jednostka prędkości posuwu wrzeciona, obecnie: prędkość posuwu wrzeciona [mm/obr].”


28.09.2017

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr KO/01/2017/1.1 na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pod tytułem: ”Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej”


22.09.2017

Zapytanie ofertowe nr KO/04/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku badawczym technologii monitorowania parametrów żeliwa wyjściowego w piecach oraz parametrów technologicznych jego wytapiania w aspekcie pożądanych właściwości użytkowych wlewnicy, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej”


22.09.2017

Zapytanie ofertowe nr KO/03/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku badania parametrów wymiany ciepła na granicy krzepnący metal-forma-otoczenie dla odlewów wlewnicy oraz wymiany ciepła w procesie zalewania wlewnicy ciekłym metalem, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w projekcie Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej”


22.09.2017

Zapytanie ofertowe nr KO/02/2017/1.1 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na stanowisku Kierownika B+R projektu, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej”


20.09.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/26/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu osprzętu formierskiego dla kadzi V=3,6m3” wybrana została oferta firmy MATECH Zbigniew Cieloch. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


19.09.2017

„ Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/26/2017 na „Opracowanie dokumentacji technologicznej oraz wykonanie prototypu osprzętu formierskiego dla kadzi V=3,6m3”. „


18.09.2017

Zapytanie ofertowe nr KO/01/2017/1.1 na ”Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej”


11.09.2017

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 zmianie ulegają:

1) termin składania ofert: obecny termin składania ofert - 27.09.2017 r.
2) sposób składania oświadczenia zbywcy dotyczące używanego środka trwałego: jest ono wymagane na etapie podpisywania umowy zakupu,
3) w wykluczeniach dopisano: Przedmiot zamówienia nie może być w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis .”
4) warunki płatności: minimalny termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury (zamawiający dopuszcza możliwość przedpłaty),
5) kryteria oceny:
a) kryterium Cena (Kc)-maksymalna ilość punktów 70, aktualna waga za kryterium wynosi 70%.
b) nowe kryterium Wysokość przedpłaty (KWP): maksymalna ilość punktów 10, aktualna waga za kryterium wynosi 10%.”


08.09.2017

„ Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/24/2017 na „Zakup urządzenia do trepanacyjnego pobierania próbek do badań (wiertarka). Zakup realizowany w ramach wyposażenia stanowiska badawczego procesu oczyszczania i usuwania elementów technologicznych.”. „


2017-08-31

Pilnie zatrudnimy pracowników na stanowisko:

Operator pieca - rozlewacz metalu

Zakres obowiązków: praca na hali produkcyjnej polegającej na przygotowaniu kadzi lejniczych, zbiorników zalewowych, zalewaniu form ciekłym metalem, zasypywaniu zalanych form zasypka egzotermiczną, wytapianie ciekłego metalu w piecu indukcyjnym,, praca w systemie trójzmianowym Wymagania: wykształcenie min. zawodowe o profilu mechanicznym , znajomość obsługi komputera, dobry stan zdrowia, zdolność do pracy na wysokości pow. 3m, doświadczenie w zawodzie 1 rok.
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny ZUS), dobre wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych
tel. 12/3787621; 668180371
mail: kadry@krakodlew.com.pl


2017-08-29

Pilnie zatrudnimy pracowników na stanowiska:
1. Ślusarz remontowy branży mechaniczno-energetycznej.
Zakres obowiązków: remonty i bieżąca konserwacja urządzeń, instalacji oraz maszyn
Wymagania: spawanie elektryczne i gazowe, uprawnienia do konserwacji dźwignic, uprawnienia energetyczne E G2 i 3, zdolność do pracy na wys. pow. 3m, doświadczenie w zawodzie 1 rok.
2. Formierz ręczny – praca fizyczna, dwu-zmianowa, na wysokości do 3m. Mile widziane doświadczenie.
3. Operator obrabiarki CNC
Wymagania: Umiejętność obsługi obrabiarki CNC, Staż min. 2 lata, wykształcenie min. średnie techniczne, dobra znajomość rysunku technicznego, mile widziana umiejętność pisania programu do obróbki
Zakres obowiązków: obsługa obrabiarki CNC. Praca w systemie trójzmianowym.
4. Magazynier z obsługą wózków z napędem silnikowym
Zakres obowiązków: Obsługa magazynu do produkcji
5. Specjalista ds. zaopatrzenia

Zakres obowiązków: zamawianie materiałów do produkcji oraz części zamiennych do maszyn i urządzeń, obsługa programu Microsoft Dynamics AX , współpraca z kontrahentami, praca w systemie jednozmianowym
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera, otwartość, pracowitość, stanowczość, mile widziana znajomość j. angielskiego, prawo jazdy
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny ZUS), dobre wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych
tel. 12/3787621; 668180371
mail: kadry@krakodlew.com.pl

2017-08-02

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/05/2017 na „Wykonanie stanowiska do wykonywania form dla wielkogabarytowych odlewów – zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w linii pilotażowej.” wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. sp. k. . Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


2017-07-26

„ Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/23/2017 na „Wykonanie w ramach projektu zadań: Zadanie nr 9: Badanie wpływu składy chemicznego ciekłego metalu na strukturę odlewu w zależności od jego grubości ścianki. Zadanie nr 10: Badanie korelacji masy metalu, składu chemicznego i finalnej struktury stopów w celu porównania cech ilościowych”. „

2017-07-17„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/18/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup elektrod i uchwytu spawalniczego” wybrana została oferta firmy Centrala Techniczna ELTECH Sp. Z o.o. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/19/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup materiałów hutniczych” wybrana została oferta firmy MOLTUS S.A. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/21/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup tarcz ściernych” wybrana została oferta firmy Deltamet S.C. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/22/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup śrutu staliwnego niskowęglowego” wybrana została oferta firmy METIMPEX Sp. Z o.o. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


2017-07-13„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/06/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup surówki specjalnej” wybrana została oferta firmy FERRUS GROUP SP. Z O.O. SP. K. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/07/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup złomu stalowego W3” wybrana została oferta firmy FERROKRAK SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/08/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup modyfikatorów oraz sferoidyzatorów.” wybrana została oferta firmy JAK SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/09/2017 na „Materiały wsadowe i pomocnicze do wytapiania metalu - zakup modyfikatora oraz koagulatora żużla.” wybrana została oferta firmy ASK CHEMICALS POLSKA SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/10/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup złomu miedzi” wybrana została oferta firmy F.H.U. SYLTOM SYLWIA MAŁEK. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/11/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup piasku kwarcowego 1k suszonego.” wybrana została oferta firmy SIBELCO POLAND SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/12/2017 na „Materiały formierskie i modelarskie - zakup żywicy furanowej oraz utwardzacza.” wybrana została oferta firmy PREC-ODLEW SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/13/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup kształtek szamotowych.” wybrana została oferta firmy P.P.H.U. AWOTEX-1 S.C. MAREK DYBCIAK, SYLWIA DYBCIAK. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/14/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup otulin, kleju do rdzeni oraz zasypki egzotermicznej” wybrana została oferta firmy KRATOS POLSKA SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/15/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup wałka grafitowego” wybrana została oferta firmy JAP INDUSTRIES S.R.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/16/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup tulei stalowej oraz czopa transportowo – stalowego” wybrana została oferta firmy MATECH ZBIGNIEW CIELOCH. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/17/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup powłoki ochronnej” wybrana została oferta firmy PREC-ODLEW SP. Z O.O. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


2017-07-13

„Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton w formie leasingu z opcją wykupu” zakończono jako nierozstrzygnięte, z powodu braku złożonych ofert. „


2017-07-11

„ Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/05/2017 na „Wykonanie stanowiska do wykonywania form dla wielkogabarytowych odlewów – zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w linii pilotażowej”. „


2017-06-28

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/04/2017 na „Wykonanie oprzyrządowania do obróbki cieplnej odlewów” wybrana została oferta firmy Ośrodek Innowacyjno-Wdrożeniowy Technologii Odlewniczych TECHODLEW Mariusz Łucarz. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


2017-06-23

„ Krakodlew S.A. zaprasza Państwa ponownie do wzięcia udziału w procesie ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton w formie leasingu z opcją wykupu”. Informujemy, iż poprzedni proces ofertowy zakończono bez otrzymania ofert. „


2017-06-12

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/21/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup tarcz ściernych” dopisano szczegółową charakterystykę przedmiotu w wierszu "Przedmiot Zamówienia”: aktualnie:
• Tarczy ściernej T1 100X20X20 98C24QB w ilości 200 sztuk,
• Tarczy ściernej 27 230X6X22.2 98C24QBF w ilości 1100 sztuk,
• Tarczy ściernej 42 230X3X22.2 98C24QBF w ilości 200 sztuk,
• Tarczy ściernej 5210 20X35X6 95A46M5VTE10 w ilości 160 sztuk.


2017-06-12

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/08/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup modyfikatorów oraz sferoidyzatorów” zmianie ulega nazewnictwo w wierszu "Przedmiot Zamówienia":
poprzednio: drut rdzeniowy do sferoidyzacji,
aktualnie: drut rdzeniowy do sferoidyzacji-modyfikacji.
Poprzednia nazwa była błędna, skład chemiczny przedmiotu nie ulega zmianie.


2017-06-12

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/22/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup śrutu staliwnego niskowęglowego”


2017-06-12

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/21/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup tarcz ściernych”


2017-06-12

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/19/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup materiałów hutniczych”


2017-06-12

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/18/2017 na „Materiały pomocnicze do produkcji kadzi - zakup elektrod i uchwytu spawalniczego”


2017-06-08

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton w formie leasingu z opcją wykupu” termin składnia ofert zostaje wydłużony do 2017-06-22.


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/17/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup powłoki ochronnej”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/16/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup tulei stalowej oraz czopa transportowo – stalowego”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/15/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup wałka grafitowego”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/14/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup otulin, kleju do rdzeni oraz zasypki egzotermicznej”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/13/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup kształtek szamotowych.”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/12/2017 na „Materiały formierskie i modelarskie - zakup żywicy furanowej oraz utwardzacza.””


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/11/2017 na „Materiały formierskie i pomocnicze - zakup piasku kwarcowego 1k suszonego.”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/10/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup złomu miedzi”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/09/2017 na „Materiały wsadowe i pomocnicze do wytapiania metalu - zakup modyfikatora oraz koagulatora żużla.”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/08/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup modyfikatorów oraz sferoidyzatorów.”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/07/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup złomu stalowego W3”


2017-06-08

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/06/2017 na „Materiały wsadowe do wytapiania metalu - zakup surówki specjalnej”


2017-06-06

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/02/2017 na „Zakup materiałów ceramicznych do układu gazo-przepuszczalnego kadzi rozlewowej” wybrana została oferta firmy Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


2017-05-22

Szanowni Państwo , Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr ZO/KO/1.2/01/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu” na wykonanie części I (zadanie badawcze 1 – Technologia formy) została wybrana oferta uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na wykonanie części II (zadanie badawcze 2 – Technologia metalu) została wybrana oferta uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


2017-05-16

Krakodlew S.A. informuje o wprowadzeniu zmiany w treści zapytania ofertowego nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton w formie leasingu z opcją wykupu” . W pkt. II w części dotyczącej warunków i terminu płatności:
Było:
„Leasing operacyjny – maksymalna ilość rat 18”
Po zmianie:
„Leasing operacyjny lub finansowy – maksymalna ilość rat 24.”
Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.


2017-05-16

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/02/2017 na „Zakup materiałów ceramicznych do układu gazo-przepuszczalnego kadzi rozlewowej””


2017-05-16

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/04/2017 na „Wykonanie oprzyrządowania do obróbki cieplnej odlewów”


2017-05-11

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1.1/03/2017 na Zakup materiałów ogniotrwałych i wyłożeń ceramicznych do pieców Q 16 Mg, Q 26 Mg i kadzi Q 40 Mg wybrana została oferta firmy Metimpex sp. z o.o. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.”


2017-04-28

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr ZO/KO/1.2/01/2017 na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu.”


2017-04-26

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/03/2017 na „Zakup materiałów ogniotrwałych i wyłożeń ceramicznych do pieców Q 16Mg, Q 26 Mg i kadzi Q 40 Mg”


2017-04-26

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1.1/01/2017 na „Wyposażenie stanowiska do badań masy formierskiej i rdzeni oraz pokrycia ochronnego - zakup używanego manipulatora transportowego wybitej masy formierskiej do produkcji wielkogabarytowych odlewów do 30 ton w formie leasingu z opcją wykupu”


2017-04-26

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.2/01/2017 na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu.”


2016-10-09

„Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/1.1/01/2016 na „na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższony parametrach eksploatacji” wybrana została oferta Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków Sp. z o.o. Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


2016-08-29

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/1.1/01/2016 na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższony parametrach eksploatacji” w zakresie:
Opracowanie namiaru wsadu i warunków wytapiania pod względem wymogów stanu fizyko-chemicznego metalu.
Opracowanie innowacyjnego składu chemicznego stopów odlewniczych.
Uszlachetnianie ciekłego metalu obróbką pozapiecową.
Analiza komputerowa procesu krystalizacji i stygnięcia odlewów.
Opracowanie ulepszającej obróbki cieplnej.

Jednocześnie informujemy, że podmiotem uprawnionym do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym jest wyłącznie uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, Instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.


2016-08-01

Poszukujemy osób zainteresowanych zleceniem dotyczącym wykonania prac badawczo- rozwojowych dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji.”
Wymagania:
Minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną
Zakres obowiązków:
Wykonania prace badawczo- rozwojowych w ramach projektu, które obejmować będą:
1) Wykonanie badań obróbki pozapiecowej wysokojakościowego staliwa przeznaczonego na masywne odlewy kadzi i ich analiza,
2) Opracowanie warunków wytapiania,
3) Wykonanie badań analizy termicznej lub dylatometrycznych i określenie temperatury zachodzących przemian fazowych w stopach,
4) Opracowanie wariantów obróbki cieplnej badanych stopów,
5) Wykonanie obróbki cieplnej badanych materiałów,
6) Optymalizacja morfologii składników strukturalnych poprzez wprowadzenie mikrododatków,
7) Przeprowadzenie badań metalograficznych odlewów uzyskanych w różnych wariantach opracowanego składu chemicznego,
8) Przeprowadzenie wytopu doświadczalnego potwierdzającego założenia teoretyczne dotyczące składu chemicznego badanych materiałów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kadry@krakodlew.com.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby spółki
kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych tel. 12/3787621; 688180371


2016-08-01

Poszukujemy osób zainteresowanych zleceniem dotyczącym wykonania prac badawczo- rozwojowych dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji.”
Wymagania:
Minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną

Zakres obowiązków:
Wykonania prace badawczo- rozwojowych w ramach projektu, które obejmować będą:

1) wykonanie badań metaloznawczych,
2) wykonanie badań mechanicznych,
3) jakościową analizę wyników badań masywnych odlewów kadzi,
4) tworzenie geometrii odlewów układu wlewowego i zasilającego oraz generowanie siatki,
5) zdefiniowanie warunków brzegowych,
6) zdefiniowanie modeli krystalizacji,
7) zdefiniowanie parametrów termofizycznych dla przedmiotowych rodzajów stopu odlewniczego,
8) wykonanie badań analizy termicznej lub dylatometrycznych i określenie temperatury zachodzących przemian fazowych w stopach,
9) opracowanie wariantów obróbki cieplnej badanych stopów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kadry@krakodlew.com.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby spółki
kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych tel. 12/3787621; 688180371


2016-08-01

Poszukujemy osób zainteresowanych zleceniem dotyczącym wykonania prac badawczo- rozwojowych dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji.”
Wymagania:
Minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną
Zakres obowiązków:
Wykonania prace badawczo- rozwojowych, które obejmować będą:
1) wykonanie komputerowego modelowania procesu krystalizacji i stygnięcia masywnych kadzi żużlowych ze staliwa i żeliwa sferoidalnego,
2) przygotowywanie rysunków odlewów kadzi żużlowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD,
3) tworzenie geometrii odlewów układu wlewowego i zasilającego oraz generowanie siatki,
4) definiowanie warunków brzegowych, modeli krystalizacji oraz parametrów termofizycznych dla przedmiotowych rodzajów stopu odlewniczego,
5) przeprowadzanie obliczeń i analiza otrzymanych wyników oraz wykonywanie ewentualnej korekty układów zasilających i układu wlewowego przy uwzględnieniu w/w założeń.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kadry@krakodlew.com.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby spółki
kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych tel. 12/3787621; 688180371


2016-07-21

Pilnie zatrudnimy pracownika na stanowisku Operator obrabiarki CNC
Wymagania:
Umiejętność obsługi obrabiarki CNC
Staż min. 2 lata
wykształcenie min. średnie techniczne
dobra znajomość rysunku technicznego,
mile widziana umiejętność pisania programu do obróbki
Zakres obowiązków:
obsługa obrabiarki CNC
Praca w systemie trójzmianowym
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny ZUS), dobre wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych

tel. 12/3787621;
mail: kadry@krakodlew.com.pl


2016-04-27

Poszukujemy pracownika na następujące stanowisko:
„Technolog w zakresie kontroli międzyoperacyjnej procesów technologicznych produkcji odlewów.”

Wymagania:
Minimum 5 - letnie doświadczenie na stanowisku technolog
Wykształcenie wyższe techniczne
Zakres obowiązków:
- nadzór nad Wydziałem Formierni i Zalewania
-wdrażanie nowych rozwiązań techniczno –technologicznych oraz organizacyjnych
-współpraca z działem technologicznym

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kadry@krakodlew.com.pl


2016-04-21

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/18/2016 na "Zakup przewodu do modyfikacji żeliwa sferoidalnego. Zakup przewodu do sferoidyzacji."


2016-04-21

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/17/2016 na "Zakup i dostawa żelazokrzemu FeSi75Al w ilości 0,75 Mg. Zakup i dostawa żelazomanganu FeMn75 w ilości 0,30 Mg."


2016-04-21

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/15/2016 na "Zakup i dostawa surówki specjalnej do żeliwa sferoidalnego w ilości 85 Mg"


2016-02-16

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/05/2016 na "Zakup i dostawa żelazokrzemu FeSi75Al w ilości 3,00 Mg. Zakup i dostawa żelazomanganu FeMn75 w ilości 1,25 Mg."


2016-02-15

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/06/2016 na "Zakup przewodu do modyfikacji żeliwa sferoidalnego. Zakup przewodu do sferoidyzacji"


2016-02-10

Zapytanie ofertowe nr ZO/KO/PBS/03/2016 na "Zakup i dostawa surówki specjalnej do żeliwa sferoidalnego"


2015-12-17

Zatrudnimy pracownika na stanowisku Traser

Wymagania:

- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe - techniczne np. tokarz, ślusarz
- dobra znajomość rysunku technicznego

Zakres obowiązków:
- trasowanie
odlewów do obróbki mechanicznej

Praca w systemie dwuzmianowym

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych t. 12/3787621; 688180371; mail: kadry@krakodlew.com.pl


2015-12-02

Ślusarz remontowy branży mechaniczno-energetycznej.

Zakres obowiązków: remonty i bieżąca konserwacja urządzeń, instalacji oraz maszyn

Wymagania: spawanie elektryczne i gazowe, uprawnienia do konserwacji dźwignic, uprawnienia energetyczne E G2 i 3, zdolność do pracy na wys. pow. 3m, doświadczenie w zawodzie 1 rok.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych t. 12/3787621; 688180371; mail: kadry@krakodlew.com.pl


2015-10-02

Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Formierz ręczny – praca fizyczna, dwu-zmianowa, na wysokości  do 3m. Mile widziane doświadczenie.

Oczyszczacz odlewów – praca fizyczna, dwu-zmianowa, na wysokości  do 3m.

Ślusarz spawacz – wymagane uprawnienia spawacza elektrycznego oraz spawania metodą Mig-Mag, praca na wysokości pow. 3m

Elektryk – elektronik – praca zmianowa, na wysokości powyżej 3m, uprawnienia do 15kV. Mile widziane uprawnienia do konserwacji suwnic.

Operator suwnicy – uprawnienia IS typ: chwytakowe, chwytnikowe, lejnicze. Praca zmianowa, na wysokości pow. 3m.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dz. Spraw Pracowniczych t. 12/3787621; 688180371; mail: kadry@krakodlew.com.pl2015-07-21

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym ZO/KO/01/2015,na "Kompleksową usługę sprzątania powierzchni Spółki Krakodlew S.A.", termin składnia ofert zostaje wydłużony do 20.08.2015 r.


2015-07-15

Zapytanie ofertowe ZO/KO/02/2015 na "Recertyfikację systemu zarządzania Krakodlew S.A. wg ISO 9001:2008,audyt okresowy ISO 14001:2004


2015-07-09

Zapytanie ofertowe ZO/KO/01/2015 na "Kompleksową usługę sprzątania powierzchni Spółki Krakodlew S.A."
2015-06-30

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/12/2015 na "Zakup wyrobów hutniczych"
2015-06-26

Ogłoszenie ZO/KO/4.5.2/31/2015 o rozpoczęciu postępowania zakupowego na specjalistyczne usługi

2015-04-07

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/10/2015 na "Zakup wyrobów hutniczych"


2015-01-13

 Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/01/2015 na "Zakup wyrobów hutniczych"2014-12-19

Krakodlew SA przyjmie do pracy pracownika na stanowisko: operator suwnicy.

Wymagania:

     -       Uprawnienia   kategoria - SI , typ suwnice chwytakowe, chwytnikowe, lejnicze

-       Dobry stan zdrowia, praca na wysokości powyżej 3 m

 

 Prosimy o wysyłanie CV na adres: kadry@krakodlew.com.pl


2014-12-03

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/09/2014 na "Zakup i dostawę żelazokrzemu FeSi75AL w ilości 5Mg" oraz "Zakup i dostawę żelazomanganu FeMn75 w ilości 2Mg"


2014-12-02

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/07/2014 na "Zakup i dostawę surówki specjalnej"

2014-12-02

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/05/2014 na "Zakup wyrobów hutniczych"


2014-11-26

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu nr ZO/KO/PBS/01/2014 na: „Zakup wyrobów hutniczych” wybrana została oferta firmy Moltus S.A. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

2014-11-18

Zapytanie ofertowe ZO/KO/PBS/01/2014 na "Zakup wyrobów hutniczych"

2014-09-19

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na „Zakup i dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony BHP dla Krakodlew S.A.

2014-09-16

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/30/2014 na: Zakup i instalację urządzeń badawczych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Krakodlew S.A. wybrana została oferta firmy Jamech Sp.z.o.o. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


2014-09-05

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na "Zakup międzynarodowych usług transportowych dla Krakodlew S.A."

2014-08-01

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/30/2014,  Zakup i instalacja urządzeń badawczych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Krakodlew S.A. termin składnia ofert zostaje wydłużony do 20.08.2014 r. Zmianie ulega również termin wniesienia wadium, które  należy wpłacić do 19.08.2014 r. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

2014-07-24

Informujemy, że na wniosek jednego z oferentów w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/30/2014 na Zakup i instalację urządzeń badawczych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Krakodlew S.A., termin składania ofert został przesunięty na dzień 08.08.2014. Wraz ze zmianą terminu składania ofert ulega przedłużeniu termin wniesienia wadium, które  należy wpłacić do 07.08.2014 r. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.


2014-06-18

Krakodlew S.A. ogłasza o rozpoczęciu postępowania ofertowego nr ZP/KO/4.5.2/30/2013 z dnia  18 czerwca 2014 r., którego przedmiotem jest Zakup i instalacja urządzeń badawczych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Krakodlew S.A.


2014-04-15

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/78/2014 na "Zakup żelazokrzemu"


2014-04-15

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/75/2014 na "Zakup i dostawa surówki specjalnej"

2014-04-14

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/77/2014 na "Zakup pisku kwarcowego 1K"


2014-04-14

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/76/2014 na "Zakup i dostawa złomu stalowego W4"

2014-04-08

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/74/2014 na "Transport piasku 1K"

2014-03-07

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe ZP/KO/4.5.2/29/2012 na „Wykonanie zadaszenia pola odstawczego odlewów żeliwnych w Spółce Krakodlew S.A.”, zostało anulowane. Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.


2014-02-14

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/29/2012 na „Wykonanie zadaszenia pola odstawczego odlewów żeliwnych w Spółce Krakodlew S.A.”, do dalszych negocjacji zostaną zaproszeni oferenci:

1. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe HARPEX  Sp. z o.o., ul. Podmiejska 64, 41-506 Chorzów

2. REM – BUD Spółka Cywilna;  Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik, ul. Słowacka 11, 33-300 Nowy Sącz

Zaproszenia do negocjacji zostaną wysłane bezpośrednio do wskazanych oferentów. Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.


2014-02-13

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/73/2014 na "Wykonanie badań metalograficznych"

2014-02-10

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/72/2014 na "Walcowanie blach"

2014-01-09

Krakodlew S.A. informuje o wprowadzeniu zmiany w treści zapytania ofertowego ZP/KO/4.5.2/29/2013. W pkt 8 dodano ppkt 8.9 o treści: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium, jeżeli podpisanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a w szczególności gdy wykonawca:
- odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

-
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy."

Informujemy również, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień 20.01.2014. Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.

2013-12-23

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/67/2013 na "Zakup materiałów hutniczych"


2013-12-10

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/63/2013 na "Zakup materiałów hutniczych"

2013-11-20

Ogłoszenie ZP/KO/4.5.2/26/2013
Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/26/2013, na
“Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, wybrana została oferta firmy Ferro-Masz z Łodzi.

2013-11-18

Ogłoszenie ZO/KO/1.4/57/2013
"Wykonanie instalacji badawczej do pomiarów i analizy skuteczności chłodzenia w ramach realizacji projektu pt. Opracowanie nowatorskiej technologii kierunkowego odgazowania formy i kierunkowego krzepnięcia metalu"

2013-11-18

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/56/2013
"Wykonanie drewnianego modelu kadzi V=11,0 m3 "


2013-11-08

Zapytanie ofertowe ZP/KO/4.5.2/29/2013
"Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A."


2013-11-06

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/55/2013
"Zakup materiałów do produkcji mas formierskich furanowych"


2013-10-30

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/53/2013
"Analiza jakości osnowy kwarcowej (piasku formierskiego) i regeneratu stosowanych w aktualnym procesie produkcyjnym"

2013-10-16

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/50/2013
"Analiza stanu masy formierskiej i rdzeniowej wykorzystywanej w procesie sterowania szybkością stygnięcia odlewu, z uwzględnieniem kierunkowego odgazowywania formy odlewniczej"

2013-10-11

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/51/2013
"Zakup przewodu do modyfikacji i sferoidyzacji żeliwa"

2013-10-08

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/26/2013, na "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.", przyjmowanie zgłoszeń firm zainteresowanych udziałem zostało zakończone.

2013-10-04

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/49/2013
"Wykonanie drewnianego kompletu modelowego Kadzi V=5 m3"

2013-10-03

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/47/2013
"Zakup surówki specjalnej do produkcji żeliwa sferoidalnego"

2013-10-01

Ogłoszenie ZP/KO/4.5.2/26/2013
o rozpoczęciu postępowania zakupowego na
"Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A."

2013-09-06

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/40/2013
Zakup żelazokrzemu i żelazomanganu

2013-09-06

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/39/2013
Zakup surówki specjalnej do produkcji żeliwa sferoidalnego


2013-08-22

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/25/2013 na: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo - rozwojowymi w spółce Krakodlew S.A., wybrana została oferta firmy Bonair S.A.
Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

2013-08-20

Krakodlew S.A. informuje, że w postepowaniu ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/27/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. na "Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej w zakresie budowy laboratorium Centrum Badawczo - Rozwojowego w Krakodlew S.A."
wybrana została oferta firmy Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k.

2013-08-02

Krakodlew S.A. informuje, że ogłoszenie o zakończeniu postępowania ZP/KO/4.5.2/25/2013 na: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo - rozwojowymi w spółce Krakodlew S.A. nastąpi w dniu 22 sierpnia 2013 r.

2013-07-22

Ogłoszenie nr ZP/KO/4.5.2/27/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. o rozpoczęciu postępowania zakupowego na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej w zakresie budowy laboratorium Centrum Badawczo - Rozwojowego w Krakodlew S.A.

2013-06-26

Krakodlew S.A. informuje, że termin złożenia ofert na: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo- rozwojowymi w spółce Krakodlew S.A. pozostaje bez zmian tj. do dnia 28 czerwca 2013 r.

2013-06-25

Odpowiedzi na pytania 4 do ZP/KO/4.5.2/25/2013

2013-06-24

Odpowiedzi na pytania 3 do ZP/KO/4.5.2/25/2013
Odpowiedzi na pytania 2 do ZP/KO/4.5.2/25/2013

2013-06-17

Zapytanie ofertowe ZO/KO/1.4/33/2013

2013-06-17

Odpowiedzi na pytania 1 do ZP/KO/4.5.2/25/2013


2013-05-29

Ogłoszenie ZP/KO/4.5.2/24/2013 z dnia 29 maja 2013 r. o rozpoczęciu postępowania zakupowego, na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w spółce Krakodlew S.A.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3

2013-05-14

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe ZP/KO/4.5.2/19/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A”, zostało anulowane. Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w terminie do końca maja 2013 r.

2013-05-07

Odpowiedzi na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013


2013-05-06

Sprzedaż samochodu firmowego Renault Espace

2013-05-06

Odpowiedzi na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013


2013-04-30

Odpowiedzi na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013

2013-04-29

Odpowiedzi na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013

2013-04-26

Zapytanie ofertowe ZP/KO/1.4/12/2013


2013-04-26

Odpowiedzi nr 3 na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013

2013-04-23

Odpowiedzi na pytania do ZP/KO/4.5.2/23/2013


2013-04-08

Ogłoszenie ZP/KO/4.5.2/22/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. o rozpoczęciu postępowania zakupowego, na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w spółce Krakodlew S.A.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3

2013-03-19

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe nr: ZP/KO/4.5.2/20/2012 na „Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A.” zostało anulowane z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ogłoszenie nowego postępowania planowane jest na IV kwartał br. Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

2013-03-18

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe nr: ZP/KO/4.5.2/21/2013 na „Budowę laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego w Krakodlew S.A.” zostało anulowane.

2013-02-06

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/21/2013 na „Budowa laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.02.2013 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2013-02-06

Odpowiedzi na pytania do ZP KO 4.5.2 21 2013


2013-01-30

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/20/2012 „Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A.”, została wybrana oferta firmy PPUH „DOM-GAZ” Krzysztof Piaszczyk, 42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 13. Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

2013-01-21

Budowa laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego w Krakodlew S.A.


2013-01-04

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek jednego z oferentów w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/20/2012 na Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A., termin składania ofert został zmieniony na dzień 15.01.2013. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2013-01-04

Krakodlew S.A. informuje, że na prośbę oferenta termin składania ofert w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/20/2012 na Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A., zostaje przesunięty do dnia 11.01.2013 r. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2013-01-04

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej w postępowaniu nr ZP/KO/4.5.2/19/2012, na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, wybrana została oferta firmy Ferro-Masz Tadeusz Fulko i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Przybyszewskiego 176, 93-120 Łódź.

2012-12-21

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/19/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczania odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, do dalszych negocjacji zostaną zaproszeni oferenci:
1. P.P.P. Technical Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 1 A, 67-100 Nowa Sól;
2. Ferro-Masz T. Fulko i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Przybyszewskiego 176, 93-120 Łódź;
Zaproszenia do negocjacji zostaną wysłane bezpośrednio do wskazanych oferentów. Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

2012-12-05

Wykonanie zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A.


2012-11-09

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek oferenta, w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/19/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew SA”, termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.11.2012 r., oraz odpowiednio ulega przesunięciu termin wpłacenia wadium. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2012-11-06

Krakodlew S.A. informuje, że wysokość wadium w postępowaniu ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/19/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew SA”, wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

2012-11-05

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej w postępowaniu nr ZP/KO/4.5.2/18/2012, na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A.- część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu”, wybrana została oferta konsorcjum: Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., ul Mogilska 25, 31-542 Kraków i ALDEA IT Consulting Jacek Gałkowski, ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

2012-10-29

Krakodlew S.A. informuje, że z uwagi na nikłe zainteresowanie oferentów postępowaniem ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/19/2012, na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, oraz działając w trosce o zachowanie zasady konkurencyjności, postanawia nie brać pod uwagę przy ocenie ofert warunku zawartego we wstępnym zapytaniu ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/09/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, który został ogłoszony na stronie internetowej Krakodlew S.A., o treści: Krakodlew S.A. informuje potencjalnych oferentów, że nie wzięcie udziału we wstępnej akcji ofertowej (I ETAP) na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego w Spółce Krakodlew S.A. ”, spowoduje brak możliwości wzięcia udziału we właściwej akcji ofertowej (II ETAP).

2012-10-16

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek jednego z oferentów w postępowaniu ZP/KO/4.5.2/19/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.”, termin składania ofert został zmieniony na dzień 16.11.2012. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-10-11

Krakodlew S.A. informuje, że w postępowaniu ofertowym ZP/KO/4.5.2/18/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo - rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu”, do dalszych negocjacji zostaną zaproszeni oferenci:
1. Business Global Consulting Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-965 Warszawa;
2. Konsorcjum: Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., ul Mogilska 25, 31-542 Kraków i ALDEA IT Consulting Jacek Gałkowski, ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań;
Zaproszenia do negocjacji zostaną wysłane bezpośrednio do wskazanych oferentów.
Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

2012-10-09

Krakodlew S.A. informuje, że na prośbę oferenta termin składania ofert w postępowaniu ZP/KO/4.5./19/2012 na Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A, zostaje przesunięty do dnia 05.11.2012 r. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


2012-09-13

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo Rozwojowego w Krakodlew S.A.


2012-09-11

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej w postępowaniu nr ZP/KO/4.5.2/16/2012 na „Dostawa i regału do składowania kompletów formierskich w Centrum Badawczo Rozwojowym Krakodlew S.A.”, wybrana została oferta firmy ISL - Innowacyjne Systemy Logistyczne.

2012-09-11

Krakodlew S.A. informuje, że ulega zmianie sygnatura postępowania ofertowego na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu”,
było: ZP/KO/4.5.2/17/2012
jest: ZP/KO/4.5.2/18/2012
Pozostałe zapisy zapytania
ofertowego nie ulegają zmianie

2012-09-06

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Zakup systemu informatycznego do projektowania technologii wykonania wysokojakościowych odlewów w Centrum Badawczo - Rozwojowym Krakodlew S.A.”, największą ilość punktów otrzymała oferta firmy Kom-Odlew Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

2012-09-06

W odpowiedzi na pytanie oferenta Krakodlew S.A. informuje, że zgodnie z pkt. 5.6 zapytania ofertowego ZP/KO/4.5.2/17/2012 „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu”, Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu konsorcjum firm. Doświadczenie, referencje i analitycy firm tworzących konsorcjum będą traktowane na równi z liderem konsorcjum. W postępowaniu ofertowym nie będą oceniani ewentualni podwykonawcy.

2012-08-31

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Zakup systemu informatycznego do komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) w Centrum Badawczo Rozwojowym Krakodlew S.A.”, największą ilość punktów otrzymała oferta firmy GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.

2012-08-22

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew SA - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu.


2012-08-01

W związku z rozszerzeniem zapytania ofertowego nr ZP/KO/4.5.2/15/2012 Zakup systemu informatycznego do projektowania technologii wykonania wysokojakościowych odlewów w Centrum Badawczo - Rozwojowym Krakodlew S.A. zmianie uległy niektóre zapisy wspomnianego zapytania. Potencjalnych oferentów prosimy o zapoznanie się z jego zaktualizowaną treścią.

2012-08-01

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej nr ZP/KO/4.5.2/13/2012 na DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ, DOSTAWĘ KADZI Q=30 Mg i Q=40 Mg Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM ORAZ KADZI ZATYCZKOWEJ Q=50Mg wybrano ofertę firmy FERROMASZ S.J.

2012-07-27

Zapytanie ofertowe na: „Zakup systemu informatycznego do projektowania technologii wykonania wysokojakościowych odlewów w Centrum Badawczo - Rozwojowym Krakodlew SA


2012-07-27

Zapytanie ofertowe na: „Zakup systemu informatycznego służącego do komputerowego wspomagania procesu projektowania (CAD) w Centrum Badawczo Rozwojowym Krakodlew SA”


2012-07-19

Zapytanie ofertowe na nr: ZP/KO/4.5.2/16/2012 Dostawa i montaż regału do składowania komponentów formierskich w centrum badawczo rozwojowym Krakodlew S.A.


2012-07-19

W związku z przedłużającą się procedurą opublikowania ogłoszenia na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu” uprzejmie informujemy że wspomniane ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej Spółki do końca lipca br.

2012-07-11

W związku ze zmianą wymagań technicznych i potrzeb dotyczących wyposażenia CBR w oprogramowanie typu CAD postępowanie nr: ZP/KO/4.5.2/14/2012 w części dotyczącej zamówienia na tego typu oprogramowanie, zostało unieważnione.

2012-07-11

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej nr: ZP/KO/4.5.2/10/2012, konsultacje i doradztwo w zakresie doboru niezbędnego wyposażenia i przystosowania pomieszczeń celem utworzenia laboratorium w Spółce Krakodlew S.A., największą ilość punktów otrzymała firma Tektonika Architekci sp. z o.o.

2012-07-11

Z uwagi na konieczność zachowania spójności pomiędzy otrzymanymi ofertami, a zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym jesteśmy zmuszeni unieważnić prowadzone postępowanie nr: ZP/KO/4.5.2/11/2012 na dostawę i montaż regału wielkogabarytowego do składowania kompletów formierskich w Centrum Badawczo Rozwojowym Krakodlew S.A. Nowe postępowanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej Krakodlew S.A. do dnia 17 lipca.

2012-07-11

W związku z wątpliwościami które pojawiły się podczas procesu rozpatrywania ofert, a dotyczącymi kryteriów ich oceny; po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki pełniącym role Instytucji Pośredniczącej II stopnia w działaniu 4.5.2 Spółka Krakodlew S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania ofertowego nr: ZP/KO/4.5.2/08/2012 na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu„. Następny przetarg zostanie ogłoszony na stronie internetowej Spółki do dnia 17.07.2012 r.


2012-07-02

Informujemy że w toku oceny przesłanych ofert dotyczących postępowania przetargowego nr ZP/KO/4.5.2/08/2012 zostały wyłonione dwie firmy które zgodnie z pkt. 12. Zapytania ofertowego zostaną zaproszone do dalszych negocjacji z zachowaniem konkurencji

2012-06-27

W związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień od oferentów w stosunku do treści złożonej dokumentacji, ogłoszenie wyników konkursu ofert na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu” (nr: ZP/KO/4.5.2/08/2012) nastąpi 2 lipca 2012 r.

2012-06-26

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek oferenta, termin składania ofert na „DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ, DOSTAWĘ KADZI Q=30 Mg i Q=40 Mg Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM ORAZ KADZI ZATYCZKOWEJ Q=50 Mg”, został przedłużony do dnia 06.07.2012. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-06-19

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek oferenta termin wniesienia wadium w postępowaniu ofertowym nr ZP/KO/4.5.2/13/2012 zostaje wydłużony do 28 czerwca 2012 roku. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-06-14

Krakodlew S.A. informuje, że ulegają zmianie warunki techniczne zapytania ofertowego na „Dostawę oprogramowania klasy SolidWorks 2012 Professional wraz ze sprzętem dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Krakokdlew S.A.”
Zmianie ulegają punkty załącznika nr
1:
- 2.6.4 o
treści: „Pojemność 24GB w konfiguracji 3x8GB lub 4x4GB”, który przyjmuje brzmienie: „Pojemność minimum 24GB w konfiguracji dual-channel lub tri-channel lub wyższej”
- 2.10.2 o treści: „Prędkość 16x”, który przyjmuje brzmienie: „Prędkość minimalna 8x”
Pozostałe warunki techniczne zostają bez zmian.

2012-06-13

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek oferenta termin składania ofert na „Dostawa i montaż regału wielkogabarytowego do składowania kompletów formierskich w centrum badawczo rozwojowym Krakodlew S.A.” zostaje przesunięty na dzień 29.06.2012 r. godzina 14:00. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-06-06

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg”.


2012-06-06

Zapytanie ofertowe na „Dostawę oprogramowania klasy SolidWorks 2012 Professional wraz ze sprzętem dla Centrum Badawczo - Rozwojowego Krakodlew S.A.”.


2012-06-06

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek potencjalnego oferenta termin składania ofert na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego w Spółce Krakodlew S.A.”, zostaje przesunięty na 03.07.2012 do godziny 14,00. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-06-04

Krakodlew S.A. informuje potencjalnych oferentów, że nie wzięcie udziału we wstępnej akcji ofertowej (I ETAP) na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczalnia odlewów w ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego w Spółce Krakodlew S.A.”, spowoduje brak możliwości wzięcia udziału we właściwej akcji ofertowej (II ETAP). Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega punkt 8.15 przedmiotowego zapytania ofertowego:
Dotychczasowe
brzmienie:
„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
Obecne brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”

2012-05-29

Na wniosek potencjalnych oferentów, Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A.- część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu” zostaje przesunięty na dzień 12.06.2012 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian

2012-05-28

Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Dostawę i montaż regału wielkogabarytowego do składowania kompletów formierskich w Centrum Badawczo Rozwojowym Krakodlew S.A.”, zostaje przesunięty na dzień 20.06.2012 r. do godziny 11:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.06.2012 o godz. 12 . Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-05-28

Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Konsultacje i doradztwo w zakresie doboru niezbędnego wyposażenia i przystosowania pomieszczeń celem utworzenia laboratorium w Spółce Krakodlew S.A.”, zostaje przesunięty na dzień 20.06.2012 r. do godziny 13:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.06.2012 o godz. 14. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-05-24

Krakodlew S.A. informuje, że przetarg na „DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ, DOSTAWĘ KADZI Q=30 Mg i Q=40 Mg Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM ORAZ KADZI ZATYCZKOWEJ Q=50Mg” został anulowany z przyczyn merytorycznych. Do dnia 8 czerwca 2012 zostanie ogłoszony nowy przetarg.

2012-05-23

W związku z wnioskiem jednego z uczestników konkursu ofert na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A.- część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu.” Spółka Krakodlew modyfikuje brzmienie pkt 12 zapytania ofertowego „Kryteria dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym” w zakresie:
Dotychczasowe brzmienie:
„Przedstawienie danych minimum 5 analityków posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informatyki i zarządzania lub informatyki i ekonomii, dedykowanych przez Oferenta do współpracy z Krakodlew S.A.”
Nowe brzmienie:
„Przedstawienie danych minimum 5 analityków posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w tym:
- dwóch posiadających wykształcenie z zakresu informatyki,
- pozostałych posiadających wykształcenie z zarządzania lub ekonomii lub nauk pokrewnych, dedykowanych przez oferenta do współpracy z Krakodlew S.A.”

2012-05-21

Uprzejmie informujemy że przetarg na „Dostawę oprogramowania klasy SolidWorks 2012 Profesional wraz ze sprzętem” został anulowany z przyczyn merytorycznych. Wkrótce (do 8 czerwca 2012) zostanie ogłoszony nowy przetarg z nowymi warunkami.

2012-05-18

Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczania odlewów w ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego w Spółce Krakodlew S.A.”, zostaje przesunięty na dzień 15.06.2012 r. do godziny 12:00. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-05-15

Krakodlew S.A. informuje, że ulegają zmianie warunki techniczne zapytania ofertowego na „Dostawę oprogramowania klasy SolidWorks 2012 Profesional wraz ze sprzętem”
Zmianie ulegają punkty załącznika nr
1:
- usunięty
zostaje punkt 2.13.5 o treści „Czytnik kart pamięci”
- 2.11.5 o treści: „Nie gorszy niż Intel Xeon E5606”, który przyjmuje brzmienie: „Nie gorszy niż Intel Xeon W3530”
Pozostałe warunki techniczne zostają bez zmian.

2012-04-27

Zapytanie ofertowe na „Dostawę oprogramowania klasy SolidWorks 2012 Profesional wraz ze sprzętem”.


2012-04-26

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż regału wielkogabarytowego do składowania komponentów formierskich w centrum badawczo rozwojowym Krakodlew S.A.”.


2012-04-26

Wstępne zapytanie ofertowe - Oszacowanie wartości zamówienia „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu badawczego na odcinku oczyszczania odlewów w ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego w Spółce Krakodlew S.A.”.


2012-04-26

Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne usługi doradcze „Konsultacje i doradztwo w zakresie doboru niezbędnego wyposażenia i przystosowania pomieszczeń celem utworzenia laboratorium w Spółce Krakodlew S.A.”.


2012-04-25

Zapytanie ofertowe na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi w Spółce Krakodlew S.A. - część I: wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie optymalnego wyboru systemu”.

Pytania, uzupełnienia i uwagi do oferty


2012-03-08

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru do analizy składu chemicznego żeliwa” zostało zakończone.

2012-02-17

Krakodlew S.A. informuje, że ulegają zmianie warunki techniczne zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru do analizy składu chemicznego żeliwa”
Zmianie ulegają punktu
:
- 1c
o treści: „kalibracja dla żeliwa szarego i sferoidalnego oraz staliwa węglowego (wymagane użycie m.in. serii wzorców CKD 241 - 249)”, który przyjmuje brzmienie: „kalibracja dla żeliwa szarego i sferoidalnego oraz staliwa węglowego”
- 1e o treści: „komplet wzorców CKD 241 - 249”, który przyjmuje brzmienie: „komplet wzorców żeliwa”
Pozostałe warunki techniczne zostają bez zmian.

2012-02-09

Krakodlew S.A. informuje, że na wniosek potencjalnych oferentów, termin składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru do analizy składu chemicznego żeliwa”, zostaje przesunięty na dzień 24.02.2012 r. do godziny 11:00. Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.

2012-02-06

Zapytanie ofertowe na „DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPEKTROMETRU DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO ŻELIWA”.


2012-01-15

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej „DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ, DOSTAWA KADZI Q=30 Mg i Q=40 Mg Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM ORAZ KADZI ZATYCZKOWEJ Q=50Mg” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ”Guss-ex” Sp. z o.o.

2011-09-21

Na wniosek potencjalnych oferentów, Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg” zostaje przesunięty na dzień 10.10.2011 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2011-08-18

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększanie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg”.

Pytania, uzupełnienia i uwagi do oferty


2011-08-03

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Wykonanie dokończenia zadaszenia i obudowę ścian bocznych II składu magazynowego, zabudowę oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskiem wózka transportowego oraz częściową przebudowę ściany Hali Oczyszczalni w osi „G” w Krakodlew S.A.” zostało zakończone.

2011-07-26

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II Hali Produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg”, w związku z brakiem spełnienia kryteriów oceny przez oferentów zostało anulowane

< 2011-07-08

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Zakup i dostawę regałów oraz wanien wychwytowych do składowania pojemników IBC” zostało zakończone.

2011-07-07

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Wykonanie dokończenia zadaszenia i obudowę ścian bocznych II składu magazynowego, zabudowę oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskiem wózka transportowego oraz częściową przebudowę ściany Hali Oczyszczalni w osi „G” w Krakodlew S.A.”. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kraków S.A.

2011-07-01

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Wykonanie dołu w IV nawie oraz stanowiska do formowania odlewów żeliwnych w III nawie hali produkcyjnej w Krakodlew S.A.” zostało zakończone

2011-07-01

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Zakup i dostawę regałów oraz wanien wychwytowych do składowania pojemników IBC” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FACH-PAK

2011-06-07

Na wniosek potencjalnych oferentów, Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg” zostaje przesunięty na dzień 27.06.2011 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2011-05-31

Zapytanie ofertowe dotyczące „Wykonania dokończenia zadaszenia i obudowy ścian bocznych II składu magazynowego, zabudowy oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskiem wózka transportowego oraz częściowej przebudowy ściany Hali Oczyszczalni w osi „G” w Krakodlew S.A.”.

Informacja


2011-05-20

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy regałów oraz wanien wychwytowych do składowania pojemników IBC”.


2011-05-10

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg”.

Pytania i uwagi do oferty
. Informacja

2011-04-19

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Wykonanie dołu w IV nawie oraz stanowiska do formowania odlewów żeliwnych w III nawie hali produkcyjnej w Krakodlew S.A.” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „EMKA” Sp. z o. o.

2011-04-05

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty na „Zakupu sprzętu na wyposażenie laboratorium” Krakodlew S.A. informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 22.04.2011

2011-03-11

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu sprzętu na wyposażenie laboratorium”.


2011-03-10

Na wniosek potencjalnych oferentów Krakodlew S.A. informuje, że termin składania ofert na „Wykonanie dołu w IV nawie oraz stanowiska do formowania ...” zostaje przesunięty na dzień 31.03.2011 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian

2011-02-22

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dołu w IV nawie oraz stanowiska do formowania odlewów żeliwnych w III nawie hali produkcyjnej w Krakodlew S.A.


2011-02-03

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Wykonanie projektu zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A.” zostało zakończone

2011-02-03

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie stacji sprężonego powietrza w Krakodlew S.A.” zostało zakończone

2011-02-01

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Dostawę, montaż i uruchomienie modułu do nagrzewania indukcyjnego z odciągiem, modułu transportowego, wykonanie linii średniego napięcia wraz z podstacją do zasilania modułu do nagrzewania indukcyjnego, wykonanie zasobników na materiały wsadowe w Krakodlew S.A.” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Guss-ex” Sp. z o.o.

2010-12-22

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Wykonanie projektu zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych w Krakodlew S.A.” zwycięzcą została firma Biuro Projektów „ZD-Projekt” HTS Spółka z o. o.

2010-12-18

Zapytanie ofertowe na: Dostawę, montaż i uruchomienie modułu do nagrzewania indukcyjnego z odciągiem, modułu transportowego, wykonanie linii średniego napięcia wraz z podstacją do zasilania modułu do nagrzewania indukcyjnego, wykonanie zasobników na materiały wsadowe w Krakodlew S.A.

Najczęściej zadawane pytania

UWAGI

2010-12-13

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Dostawę, montaż i uruchomienie stacji sprężonego powietrza w Krakodlew S.A.” zwycięzcą została firma CompAir Polska Sp. z o. o.

2010-11-29

2010-12-03 Info: Poprawiony został załacznik nr.2

Wykonanie projektu zadaszenia pola odstawczego masywnych odlewów żeliwnych


2010-11-08

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie stacji sprężonego powietrza
.

Najczęściej zadawane pytania


2010-10-22

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań laboratoryjnych


Archiwum