O firmie       Produkty       Certyfikaty       Kontakt       Ogłoszenie       Dla Akcjonariuszy

          
Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych
dostępnych technik w przedsiębiorstwie „KRAKODLEW” S.A.
Beneficjent: Krakodlew
Wartość projektu: 13 277 331 PLN
Wartość dofinansowana z Uni Europejskiej: 3 217 847 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska
http://www.pois.gov.pl/